Denna sida är uppdaterad 3/3-2013. Ställbergs Byalags nya sidan finns på www.stallbergsbyalag.se Se till att Du ändrar adressen så att Du hittar den Tack!